Wadwereld


Welkom Welcome Ervaringen ExperiencesBespiegelingen ReflectionsCreaties Craftsnederlands

english

over ons
about us
Terwijl Liesbeth als kind al de voeten op de  wadbodem zet en van kwelders en duinen geniet, groeit Niek op in Canada. Een wereld van verschil. Onze wegen kruisen elkaar in het werk voor de bescherming van de wadden.  Met  de Oeral Thūs, het skūtsje waar Niek op woont, verkennen we samen het wad vanuit de thuishaven Harlingen.

onderzoek alles
klik voor vergroten
click to enlarge

While Liesbeth enjoys playing in the salt marshes and the sand dunes and letting the wadden mud seep under her feet as a child,  Nick grows up  in Canada.  A world of difference. Our paths cross while professionally engaged in environmental protection of the Wadden Sea. We explore the wadden together on Oeral Thūs, the Frisian barge  Nick lives on in Harlingen.

Elke keer is anders. De wisselingen van tij en stroom met de eigenzinnige wind maken elke zeiltocht tot een nieuw avontuur. Ook al laat je het anker zakken op dezelfde  positie, het is altijd weer een verrassing wat er tevoorschijn komt bij laagwater. Welke vogels zoeken voedsel om je heen, waar liggen oesters en mosselen klaar voor een zilte maaltijd. Zijn er zonnende zeehonden in de buurt. Tussen licht reflecterende wadplaten door glijden naar de opkomende zon is een bijzondere belevenis.
wadmaaltijd
klik voor vergroten
click to enlarge

Every trip is different. The play of tide, currents, wind and light over the tidal flats continually shapes new adventure. Even anchoring on exactly the same spot it is always a surprise what appears as the water ebs away: what birds come to feed around you; where the mussels and oysters for dinner can be found; whether seals will come and sunbathe nearby. Gliding through narrow channels, toward a sun rising over shiny reflecting mudflats is a wonderful experience. 

waarom
why
Wat we tegenkomen op en rond de Waddenzee leidt soms tot een bespiegeling, een lied of een wadvanger. Altijd is er een verhaal en soms wordt het verteld.

Door achtergrond, werk en  hobby zijn we verbonden met het waddengebied en twee talen. Dit gebied biedt ons ontspanning en inspiratie. Dat bijzondere, die verbondenheid, ruimte, inspiratie willen we delen via deze site.
Niets meer, maar ook niets minder..


Our encounters on and about the Wadden Sea inspire us to reflections, songs, or wad catchers. There is always a tale and sometimes the tale is told.

Backgrounds, work and play have tied us to the Wadden Sea area and two languages. This area gives us opportunity to relax and it inspires us.
That feeling of wonder, that engagement, that spaciousness, that inspiration is what we want to share on this site.
No more, but also no less.  


Het wad is een wereld op zich en tegelijk onderdeel van het wereldtoneel.


Wad world, small and yet of global significance.

contact
info@wadwereld.nl
Wij (Niek & Liesbeth) werken en varen meer dan 20 jaar op de wadden en delen deze wereld graag met u. Maar ons varen is een privé-onderneming, u kunt dus geen reis op Oeral Thūs boeken. Als onze creaties u aanspreken, sommige zijn aan te schaffen.
Uw reacties lezen wij graag op info@wadwereld.nl

We (Nick & Liesbeth) work and sail for  more than 20 years on the wadden and want to share this world with you. But we do not sail commercially. So it is not possible to charter or book trips on Oeral Thūs.
If our crafts appeal, some may be purchased.
Your feedback is appreciated. Please send to: info@wadwereld.nl

disclaimer
copyrights
De informatie op deze website is ter inspiratie. Klik disclaimer link.
The information on this website is to inspire. Click disclaimer link.