Wadwereld


Welkom Welcome Ervaringen Experiences Bespiegelingen ReflectionsCreaties Craftsnederlands

english

disclaimer
De informatie op deze website is ter inspiratie. Het is niet bedoeld als vervanging van enig advies of documentatie. Gebruik van de informatie zonder verificatie of nader advies is voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie op deze site.

The information on this website is to inspire. It  is not meant as substitute for advice or official documentation. Use of the information without  verificaton or further advice is for your own account and risk. We do not accept any liability for damage of any kind as consequence of acts or decisions based on information on this website.

copyrights
De website-eigenaar, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten  met betrekking tot de inhoud (teksten, foto's, muziek en ontwerp) van de website. Downloaden en printen voor persoonlijk gebruik is toegestaan. Non-profit distributie, met vermelding van bron en naam is toegestaan na schriftelijke melding aan ons. Commercieel gebruik is niet toegestaan, behalve na schriftelijke toestemming van de webeigenaar resp. de rechthebbende. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor legaal gebruik.

The website-owner and rightful claimant keeps all rights with respects to the content (text, foto's, music and design) presented on this site.
Downloading and printing for personal use is permitted. Non-profit distribution with referal to source and name, is allowed after written notification to us. Commercial use is not allowed except after written permission of webowner and rightful claimant. In case of use, proper usage is the legal responsibility of the user. 


contact
info@wadwereld.nl

Wij (Niek & Liesbeth) werken en varen meer dan 20 jaar op de wadden en delen deze wereld graag met u. Uw reacties via info@wadwereld.nl stellen wij op prijs.
U kunt geen reis op ons schip boeken. Wel kunt u onze creaties aanschaffen.

We (Nick & Liesbeth) for work and sail more than 20 years on the wadden and want to share this world with you. We appreciate your reactions via info@wadwereld.nl.
You cannot book a trip on our ship. Some of our creations are for sale.