Wadwereld


Welkom Welcome Ervaringen ExperiencesBespiegelingen ReflectionsCreaties Craftsnederlands

engels


Wadjutterij

Beachcombing

Dactylorhiza maculata Dactylorhiza maculata 
Uitzonderlijk
uitbundig te pronk
groot en klein
met lipjes zo teer.
Paarse pracht
orchidee
klik voor vergroten, click to enlarge
Exceptional
strutting lushly
tall and small
with lips so tender.
Purple beauty
GetuigenWitness
Gebroken leven
verspreid over ons pad
liggen ze daar
resten van een feestmaal.
pootjes en schild
klik voor vergroten, click to enlarge
Life broken
scattered over our path
they lay
leftovers of a feastmeal.
Chrysaora hysoscella Chrysaora hysoscella

Zeewier en waddenslik vormen het décor
garnalen en krabben spelen figuranten.
Maar zij,
ze zwiert haar armen als een ballerina
ze zweeft, ze draait,
ze is de ster van de show.

kompaskwal
     klik voor vergroten, click to enlarge

Seaweed and waddensilt are the stage
shrimps and crabs play extras.
But she,
she swings her arms like a ballerina
she floats, she turns,
she leads the show.
Domus maritimeDomus maritime
Plaats des wadlopersvoet,
spoelsel in eb en vloed,
ankerplaats mosselgebroed.
schoen
foto A.Zandt  
klik voor vergroten, click to enlarge
Wadwalk foots past,
tides toy cast,
clams hold  fast.
Crambe maritimaCrambe maritima
De voet stevig in het basalt,
het hart purper tegen het grijsgroen,
het grijsgroen als vleugels breed gespreid,
het wit wolkig en teer in de avondlucht.

purper hart
klik voor vergroten, click to enlarge
Feet firmly planted in the basalt,
purple heart against greygreen,
greygreen spread as wide open wings,
white milky and  tender in the eveningsky.
Zout, zee en storm weerstaand,
ontluikend als het voorjaar,
in volle bloei als de zomer,
voel je alle stadia,
behalve die ene, eetbare,
blad gespreid
klik voor vergroten, click to enlarge
Braving salt spray, sea and  wind,
sprouting as springtime,
fullblooming as summertime,
you feel all the stages.
except that one, edible,

hier, in de zeetuin van Harns.
bloemen in zeetuin
klik voor vergroten, click to enlarge

here, in the seagarden of Harns.
Fucus vesiculosusFucus vesiculosus

De zon verdroogt het silt eruit.
Het wappert zachtjes in de harde wind.
Glad en glibberig op ruw basalt.
Het schijnt gezond te zijn.
Toch laten we het lekker liggen en nemen alleen een indruk mee.
wier
klik voor vergroten
click to enlarge

De sun dries the silt on it.
It waives gently in the firm breeze.
Smooth and slimy on rough basalt.
They say it is healthy.
Nevertheless we pass up this delicacy and only take the image with us.


contact
info@wadwereld.nl

Wij (Niek & Liesbeth) werken en varen meer dan 20 jaar op de wadden en delen deze wereld graag met u. Uw reacties via info@wadwereld.nl stellen wij op prijs.
U kunt geen reis op ons schip boeken. Wel kunt u onze creaties aanschaffen.

We (Niek & Liesbeth) work and sail more than 20 years on the wadden and want to share this world with you. We appreciate your reactions via info@wadwereld.nl.
You cannot book a trip on our ship. Some of our creations are for sale.